Error
  • JFTP::write: Bad response
  • JFTP::write: Bad response
  • JFTP::write: Bad response
  • JFTP::write: Bad response
  • JFTP::write: Bad response
  • JFTP::write: Bad response
  • JFTP::write: Bad response

Empresa

Des de 1988, Transmobel està present en el sector del transport internacional. Des de llavors, l'empresa s'ha especialitzat en el transport terrestre de mobles i mercaderies fràgils als principals països d'Europa, i ha anat expandint els seus serveis per vies marítimes i aèries per poder arribar a qualsevol punt del planeta, tenint sempre com a meta l'excel · lència en l'atenció al client.

Qualitat , Fiabilitat , Rapidesa i Innovació són els quatre punts que caracteritzen els nostres serveis.

Transmobel és una empresa dedicada exclusivament a satisfer les necessitats dels clients i proporcionar un servei ajustat a les seves necessitats amb una qualitat garantida.

Fiabilitat en la manipulació de la càrrega: cuidem les seves mercaderies amb la màxima cura. Fiabilitat en la gestió dels seus cobraments: Transmobel li ofereix el servei COD, cobrament de les seves mercaderies 'contra reemborsament'.

Rapidesa i rigorosa puntualitat en els seus enviaments, les seves més de 30 anys en el sector donen fe. El seu equip jove, dinàmic i altament qualificat li assegura un servei eficaç i ràpid.

El grup utilitza sofisticats i innovadors sistemes via GSM i Internet per tenir un complet control sobre els vehicles i les descàrregues. Ara pot connectar-se a nosaltres per accedir en directe a aquesta informació a través del nostre servei des 'Agdojavi en línia .

Transmobel pertany al Grup AGDOJAVI , compost també per: Transports Agdojavi SL, Agdojavi France, SARL Agdojavi Yecla, SL, Agdojavi Madrid SLU i Furnitrade SL.

Això ens permet utilitzar les sinergies de les diferents empreses del grup en benefici del client: Tenim acords de col · laboració amb empreses europees per arribar ON VOSTÈ ENS DIGUI , ja sigui via terrestre, marítima o aèria.